Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku p.č. 870/7 ostatní plocha o výměře 76 m2, odděleného GP z pozemku p.č. 870 v k.ú. Hrob.
Požadovaná cena
24320
Platnost do
2020-06-29
Telefon
956 235 112
E-mail
zdenka.rytirova@lesycr.cz
Osoba
Zdeňka Rytířová
Útvar
Lesní správa Litvínov
Katastrální území
Hrob, Hrob, okres Teplice