Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 532/4, lesní pozemek, o výměře 267 m2 (součástí je stavba bez čp/č.ev.), p.č. 532/5, lesní pozemek, o výměře 23 m2 (na pozemku stojí stavba bez čp/č.ev.), p.č. 532/12, lesní pozemek, o výměře 4029 m2, p.č. 528/7, orná půda, o výměře 94 m2, p.č. 534/1, trvalý travní porost, o výměře 174 m2 a p.č. 534/4, trvalý travní porost, o výměře 10 m2, vše zapsané na LV č. 3373 pro k.ú. Klokoty, obec Tábor.
Požadovaná cena
210000
Platnost do
2020-07-03
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Klokoty, Tábor, okres Tábor