Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemků p.č. 1345/129 druhem ostatní plocha o výměře 80 m2 a pozemku p.č. 1345/130 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 4 m2 v k.ú. Horní Litvínov.
Požadovaná cena
33600
Platnost do
2020-07-02
Telefon
956235112
E-mail
zdenka.rytirova@lesycr.cz
Osoba
Zdeňka Rytířová
Útvar
Lesní správa Litvínov
Katastrální území
Horní Litvínov, Litvínov, okres Most