Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek st.p.č. 21, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 586 m2 , zapsaný na LV č. 4 pro k.ú. Kyžlířov, obec Potštát a st.p.č. 115/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m2, zapsaný na LV č. 13 pro k.ú. Lipná, obec Potštát. Pozemek st.p.č. 21 v k.ú. Kyžlířov je využíván jako manipulační plocha a tvoří funkční celek s bytovým domem ve vlastnictví Města Potštát.
Požadovaná cena
105500
Platnost do
2020-07-03
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Kyžlířov, Potštát, okres Přerov