Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 844/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 186 m2 a p.č. 844/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 430 m2, oba zapsané na LV č. 10 pro k.ú. Mukov, obec Hrobčice. Pozemek p.č. 844/2 slouží jako přístup do areálu po sovětské armádě (asfaltová komunikace). Pozemek p.č. 844/3 sloužil jako odstavné parkoviště u vjezdu do areálu (pískový povrch).
Požadovaná cena
40000
Platnost do
2020-07-03
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Mukov, Hrobčice, okres Teplice