Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 1248/1, trvalý travní porost, o výměře 11466 m2 zapsaný na LV č. 287 pro k.ú. a obec Dobřív. Na pozemku se nachází stavba nezapsaná v katastru nemovitostí - studna a přípojka.
Požadovaná cena
3440000
Platnost do
2020-07-03
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Dobřív, Dobřív, okres Rokycany