Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 1274, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 2887 m2 zapsaný na LV č. 41 pro k.ú. a obec Meziříčí.
Požadovaná cena
49600
Platnost do
2020-07-03
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Meziříčí, Meziříčí, okres Tábor