Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemky p.č. 293/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 20609 m2, zapsaný na LV č. 11 pro k.ú. Oltyně, obec Opařany a pozemky p.č. 1389/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8480 m2, p.č. 1390/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 12606 m2, p.č. 1390/26, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 947 m2, p.č. 1390/28, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 5975 m2 a p.č. 1398/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1838 m2, vše zapsané na LV č. 41 pro k.ú. a obec Meziříčí.
Požadovaná cena
1345700
Platnost do
2020-07-03
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Meziříčí, Meziříčí, okres Tábor