Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemky p.č. 1390/29, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 323 m2, zapsaný na LV č. 41 pro k.ú. a obec Meziříčí a pozemky p.č. 293/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 216 m2, p.č. 293/7, vodní plocha, o výměře 188 m2, p.č. 293/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 23 m2, p.č. 293/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 42 m2 a p.č. 293/15, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1573 m2, zapsané na LV č. 11 pro k.ú. Oltyně, obec Opařany.
Požadovaná cena
439000
Platnost do
2020-07-03
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Oltyně, Opařany, okres Tábor