Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
S299/20 - prodej pozemku p. č. 2029/2 v k. ú. Cotkytle, nově vznikající z p. č. 2029. Pozemek má podlouhlý tvar (bývalé koryto vodního toku) a nachází se na něm trvalé porosty
Požadovaná cena
8720
Platnost do
2020-07-03
Telefon
956957219
E-mail
olga.valouchova@lesycr.cz
Osoba
Olga Valouchová
Útvar
Správa toků - oblast povodí Moravy
Katastrální území
Cotkytle, Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí