Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství – S 755/19-164
Popis
p.p.č. 920/4 v k.ú. Horní Jelení, druh pozemku – ostatní plocha, tvořící zpevněnou komunikaci - chodník podél silnice. P.p.č. 1002/27 v k.ú. Horní Jelení, druh pozemku – ostatní plocha, tvořící zpevněnou komunikaci – chodník podél silnice. P.p.č. 1083/65 v k.ú. Horní Jelení, druh pozemku – ostatní plocha, tvořící nezpevněnou komunikaci sloužící jako přístup k domu č.p. 841 na st. p.p.č. 1114/1 v k.ú. Horní Jelení, druh pozemku – ostatní plocha, tvořící nezpevněnou komunikaci navazující na síť místních komunikací. Pozemky se nacházejí v intravilánu Města Horní Jelení.
Požadovaná cena
72000
Platnost do
2020-07-08
Telefon
724524296
E-mail
jana.stankova@lesycr.cz
Osoba
Jana Staňková
Útvar
LS Choceň
Katastrální území
Horní Jelení, Horní Jelení, okres Pardubice