Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. 1540, o výměře 159 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Tachov, č.p. 35, objekt k bydlení, zapsaný na listu vlastnictví č. 311 pro k.ú. Tachov, obec Tachov. Způsob ochrany: budova, pozemek v památkové zóně.
Požadovaná cena
4100000
Platnost do
2020-07-07
Telefon
+420724453426
E-mail
Lucie.Balouskova@pvl.cz
Osoba
Lucie Baloušková
Katastrální území
Tachov, Tachov, okres Tachov