Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku p.č.st. 54 m2 druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 90 m2 v k.ú. Malměřice.
Požadovaná cena
18000
Platnost do
2020-07-04
Telefon
956182106
E-mail
jana.janousova@lesycr.cz
Osoba
Jana Janoušová
Útvar
Lesní správa Žatec
Katastrální území
Malměřice, Blatno, okres Louny