Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
S 1348/16 Prodej části pozemku odděleného dle GP z p.č. 1433/1, tedy pozemku p.č. 1433/4 , ostatní plocha o výměře 484 m2 k.ú. Domašov nad Bystřicí
Požadovaná cena
121000
Platnost do
2020-07-10
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Domašov nad Bystřicí, Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc