Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
S 1792/14 Prodej pozemku odděleného dle GP z p.č. 1433/1, tedy pozemku p.č. 1433/6 ostatní plocha o výměře 184 m2
Požadovaná cena
46000
Platnost do
2020-07-10
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Domašov nad Bystřicí, Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc