Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
prodej spoluvlastnického podílu ve výši id 25/28 pozemku parc.č. 1209, trvalý travní porost, o výměře 1114 m2
Požadovaná cena
6960
Platnost do
2020-07-08
Telefon
596657304
E-mail
pustejovska@pod.cz
Osoba
Pustějovská Helena
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Střítež, Střítež, okres Frýdek-Místek