Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 553/3 a st. 116 z pozemku p. č. 553/2. Prodej vyžádán vlastníkem sousedních pozemků z důvodu užívání a napravení chyby v KN (zápis stavby).
Požadovaná cena
1755.00
Platnost do
2020-07-09
Telefon
474 636 238
E-mail
bunatova@poh.cz
Osoba
Buňatová Kateřina
Útvar
Povodí Ohře, státní podnik
Katastrální území
Úlovice, Ročov, okres Louny