Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemků p.č.st. 289 druhem pozemku zastavěná plocha o výměře 50 m2 a pozemku p.č. 660/4 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 94 m2 vše v k.ú. Tis u Blatna.
Požadovaná cena
28800
Platnost do
2020-07-10
Telefon
956182106
E-mail
jana.janousova@lesycr.cz
Osoba
Jana Janoušová
Útvar
Lesní správa Žatec
Katastrální území
Tis u Blatna, Tis u Blatna, okres Plzeň-sever