Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis
Pozemek p. č. 502/1 o výměře 41 433 m2, ostatní plocha, dobývací prostor
Požadovaná cena
1467700
Platnost do
2020-07-13
Telefon
475 672 447
E-mail
r.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Dolní Jiřetín, Horní Jiřetín, okres Most