Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
pozemek pozemková parcela č. 3586/2, oddělený z pozemku p. č. 3586 geometrickým plánem č. 3123-1177/2019
Požadovaná cena
6470
Platnost do
2020-07-15
Telefon
495 088 871
E-mail
lodrovam@pla.cz
Osoba
Martina Lodrová
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Úvaly u Prahy, Úvaly, okres Praha-východ