Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství – S 1657/17-170
Popis
Pozemky parc. č. 1886/6, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace o výměře 238 m2 a parc. č. 1886/7, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha o výměře 528 m2 k.ú. Hořice v Podkrkonoší, obec Hořice, okres Jičín. Pozemky se nacházejí na okraji Hořic, jsou výrazně úzké a dlouhé, nejsou zpevněné a z větší části jsou zarostlé porosty. Pozemky nejsou pronajaté.
Požadovaná cena
50000
Platnost do
2020-07-27
Telefon
724623762
E-mail
lada.loudova@lesycr.cz
Osoba
Lada Loudová
Útvar
LS Hořice v Podkrkonoší
Katastrální území
Hořice v Podkrkonoší, Hořice, okres Jičín