Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Vodohospodářská úprava bezejmenného vodního toku IDVT 10184163 - z lesa (10184163): Oldřichov v Hájích 3, stavba nezapsaná ve veřejném seznamu - katastru nemovitostí, uvedená do provozu v roce 1977, umístěná v korytě drobného vodního toku z lesa (IDVT 10184163), který je ve správě Povodí Labe, vybudovaná na pozemcích parc.č. 148/2 a parc. č. 148/8 v k.ú. Oldřichov Hájích. Jedná se o uložené potrubí o průměru 800 mm včetně dvou revizních šachet a výustního čela potrubí
Požadovaná cena
58260
Platnost do
2020-07-18
Telefon
495 088 871
E-mail
lodrovam@pla.cz
Osoba
Martina Lodrová
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Oldřichov v Hájích, Oldřichov v Hájích, okres Liberec