Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministertvo zemědělství
Popis
prodej části odměřených pozemků dle GP parc.č. 338/2 o výměře 26 m2 a parc.č. 1907/1 o výměře 102 m2, vše ostatní plocha, ostatní komunikace
Požadovaná cena
11160
Platnost do
2020-07-17
Telefon
596657324
E-mail
tehanova@pod.cz
Osoba
Těhanová Jana
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Šenov u Nového Jičína, Šenov u Nového Jičína, okres Nový Jičín