Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství - S 839/19
Popis
Jedná se o pozemek KN 585, lesní pozemek o výměře 860 m2. Pozemek zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Strakonice, na LV č. 123 pro k.ú. Katovice, obec Katovice a okres Strakonice. Jedná se o pozemek úzkého nepravidelného tvaru, který se nachází severně od městyse Katovice. Pozemek je veden jako porost 259E102, se zařazením do kategorie lesa hospodářského. Jedná se o bezlesí, kde na konci pozemku je zbytek modřínového a borového porostu. Pozemek je přístupný pouze přes pozemky cizích vlastníků
Požadovaná cena
3440
Platnost do
2020-07-19
Telefon
956199116
E-mail
sarka.michalkova@lesycr.cz
Osoba
Šárka Michálková
Útvar
LS Vodňany
Katastrální území
Katovice, Katovice, okres Strakonice