Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
prodej pozemků parc.č. 752/2 o výměře 1189 m2 a parc.č. 752/3 o výměře 267 m2 vše ostatní plocha-jiná plocha, na kterých se nachází komunikace
Požadovaná cena
84910
Platnost do
2020-07-23
Telefon
596657304
E-mail
kohutkova@pod.cz
Osoba
Ing. Jana Kohutková
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Jakubčovice nad Odrou, Jakubčovice nad Odrou, okres Nový Jičín