Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku p.č. 5/3 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 389 m2 v k.ú. Blahuňov.
Požadovaná cena
31860
Platnost do
2020-07-16
Telefon
956233107
E-mail
jana.kotaskova@lesycr.cz
Osoba
Jana Kotásková
Útvar
Lesní správa Klášterec
Katastrální území
Blahuňov, Místo, okres Chomutov