Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
Pozemky v právu hospodařit Lesů ČR, s.p., č.parc. 525/2, 538/1, 539, 542, 543, 544, 546, 548, 549/2, 549/4, 550/2, 550/3, 556, vše k.ú. Vševily, souhrnná výměra 1,9146 ha. Jde o povětšinou nezpevněné komunikace, které procházejí lesním majetkem ve vlastnictví Obce Vševily.
Požadovaná cena
1209540
Platnost do
2020-07-31
Telefon
956266115
E-mail
petr.kjucukov@lesycr.cz
Osoba
Ing. Petr Kjučukov
Útvar
Lesy České republiky, s.p.
Katastrální území
Vševily, Vševily, okres Příbram