Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o pozemek parc. č. 1594/4, vodní plocha, koryto vodního toku umělé, o výměře 552 m2 včetně stavby části vodního díla ev. č. DVT-00005755. K.ú. Velký Bor u Horažďovic.
Požadovaná cena
14000
Platnost do
2020-07-24
Telefon
387683178
E-mail
Hana.svejkarova@pvl.cz
Osoba
Švejkarová
Útvar
ZHV,PS1
Katastrální území
Velký Bor u Horažďovic, Velký Bor, okres Klatovy