Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 59 o výměře 468 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 28, dům k bydlení, na LV č. 476, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, Katastrální území Čestín, obec Čestín. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
588000
Platnost do
2020-07-24
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Čestín, Čestín, okres Kutná Hora