Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. St. 250 o výměře 281 m2, druh pozemku (dle KN) zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 140, charakter stavby dle KN stavba občanského vybavení, pozemek parc. č. 109/4 o výměře 324 m2, druh pozemku (dle KN) zahrada, na LV č. 134 u KÚ pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Most, Katastrální území Brandov v obci Brandov. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1090000
Platnost do
2020-07-24
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Brandov, Brandov, okres Most