Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek p.č. 6028/6 o výměře 280 m2, ostatní plocha, nově vytvořený na základě geometrického plánu č. 1823-272/2017 z pozemku p.č. 6028/3.
Požadovaná cena
16800
Platnost do
2020-07-27
Telefon
956 915 308
E-mail
erika.dvorakova@lesycr.cz
Osoba
Erika Dvořáková
Útvar
KŘ Zlín
Katastrální území
Halenkov, Halenkov, okres Vsetín