Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek p.č. 528/10, ostatní plocha, který tvoří jednotný funkční celek s nemovitostí č. ev. 210, umístěné na pozemku p.č. st. 201.
Požadovaná cena
140340
Platnost do
2020-07-27
Telefon
956 915 308
E-mail
erika.dvorakova@lesycr.cz
Osoba
Erika Dvořáková
Útvar
KŘ Zlín
Katastrální území
Lukoveček, Lukoveček, okres Zlín