Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Ústrašice 63, 39002 Ústrašice, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
Výrobna krmných směsí Lysá nad Labem, která sestává ze stavby vlastní výrobny umístěné na pozemcích st. 2495 o výměře 160 m2, st. 2496 o výměře 144 m2 a manipulační plochy p.č. 2126/20 výměře 481 m2, vše v k.ú. Lysá n. Labem. Vlastní výrobna má 8 sil na základní suroviny o celkové kapacitě 300m3, 2 výrobní linky, hlavní výrobní linka je osazena 2 míchacími zařízeními typu HV 3000 a granulačním lisem. Druhá výrobní linka má míchací zařízení typu HV 300 a slouží pro výrobu premixů nebo maloobjemových partií. K výrobně je přístup z veřejné komunikace. Cena včetně pozemků stanovená dle zákona č. 151/1997 Sb. je 3 382 780,- Kč.
Požadovaná cena
3382780
Platnost do
2020-07-31
Telefon
727847908
E-mail
jan.tyl@mtd-ustrasice.cz
Osoba
Ing. Jan Tyl
Útvar
Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik
Katastrální území
Ústrašice, Ústrašice, okres Tábor