Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
ministerstvo obrany
Popis
Nabízíme k prodeji pozemky p.č. 1003/6 o výměře 62 m2, druh pozemku orná půda a p.č. 1997 o výměře 4 437 m2, druh pozemku orná půda, vše zapsané na LV č. 341 pro k.ú. Bochoř, obec Bochoř, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov.
Požadovaná cena
83830
Platnost do
2020-08-03
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Bochoř, Bochoř, okres Přerov