Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
pozemek p.č. 1968/6 o výměře 130 m2, ostatní plocha, pohřebiště (obecní hřbitov)
Požadovaná cena
2080
Telefon
956916308
E-mail
michaela.rychtarikova@lesycr.cz
Osoba
Mgr. Rychtaříková Valentová
Útvar
Lesy České republiky, s.p., KŘ Brno
Katastrální území
Luleč, Luleč, okres Vyškov