Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Část vodního díla typu opevnění vodního toku (VD) č. DHMP 00024884, která je umístěná v korytě Radotínského potoka, na pozemcích - v místě nového propustku v celé šířce – délka 33,43 m, na pozemcích parc. č. 357/42, 357/43, 2644/3 a 2644/10, v místě budoucí opěrné zdi na pravém břehu pod touto zdí a to v celk.délce 95,39 m, na pozemcích parc. č. 2644/3, 2644/5 a 2644/10, vše k.ú. Radotín.
Požadovaná cena
99300
Platnost do
2020-08-02
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie KLimszová
Katastrální území
Radotín, Praha, okres Hlavní město Praha