Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemky parc. č. 3458, o výměře 764 m2, druh pozemku vodní plocha, parc. č. 3461, o výměře 162 m2, druh pozemku ostatní plocha, parc. č. 3462, o výměře 558 m2, druh pozemku ostatní plocha a parc. č. 4698/3, o výměře 134 m2, oddělený geometrickým plánem č. 4747-1360/2019 z pozemku parc. č 4698/1, druh pozemku vodní plocha.
Požadovaná cena
35230
Platnost do
2020-08-02
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie KLimszová
Katastrální území
Chotěboř, Chotěboř, okres Havlíčkův Brod