Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemky - pozemková parcela č.663/2 a č. 680/2, odělené geometrickým plánem č. 1754-102/2018. Pozemek p.č. 663, ze kterého byla oddělena část p.p.č. 663/2 je nezastavitelným územín s povinností zachovat zeleň a pozemek p.č. 680, ze kterého byla oddělena část p.p.č. 680/2 je veřejným prostranstvím (veřejná zeleň) a to bez ohledu na vlastnictví k pozemku.
Požadovaná cena
15500
Platnost do
2020-08-03
Telefon
495088871
E-mail
lodrovam@pla.cz
Osoba
Martina Lodrová
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Brná nad Labem, Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem