Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. 477/108, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2, a pozemek parc. č. 477/119, vodní plocha, o výměře 1206 m2, na základě geometrického plánu č. 2001-5924/2019 oddělený z pozemku parc. č. 477/1.
Požadovaná cena
50000
Platnost do
2020-08-11
Telefon
541637573
E-mail
kubiznak@pmo.cz
Osoba
JUDr. Jan Kubizňák
Útvar
závod Dyje, útvar správy majetku
Katastrální území
Dolní Kounice, Dolní Kounice, okres Brno-venkov