Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. 1388/62, vodní plocha, o výměře 267 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 1093-359/2019 z pozemků parc. č. 1388/32, 1388/33 a 1388/34.
Požadovaná cena
35000
Platnost do
2020-08-11
Telefon
541637573
E-mail
kubiznak@pmo.cz
Osoba
JUDr. Jan Kubizňák
Útvar
závod Dyje, útvar správy majetku
Katastrální území
Nosislav, Nosislav, okres Brno-venkov