Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství S 230/18-1
Popis
Jedná se o prodej pozemků parc. č. KN 2572/1 o výměře 4 442 m2, s druhem pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, PUPFL, pozemek parc. č. KN 2533/9 o výměře 1 503 m2, s druhem pozemku lesní pozemek, pozemek parc. č. KN 2533/10 o výměře 56 m2, s druhem pozemku lesní pozemek Předmětné nemovité věci jsou zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Tábor na LV č. 10 pro katastrální území Radětice u Bechyně a obec Radětice.
Požadovaná cena
102017
Platnost do
2020-08-10
Telefon
956197112
E-mail
olga.rybova@lesycr.cz
Osoba
Olga Rybová
Útvar
LS Tábor
Katastrální území
Radětice u Bechyně, Radětice, okres Tábor