Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Nabízíme k prodeji pozemek p.č. 940/8 o výměře 8 409 m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob ochrany chráněná krajinná oblast II – IV. zóna, PUPFL, zapsaný na LV č. 8 pro k.ú. Měrunice, obec Měrunice, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Teplice. Součástí pozemku p.č. 940/8 v k.ú. Měrunice je podzemní stavba (bunkr), nezapsaná v KN. Pozemek a povrch nad stavba bunkru tvoří lesní porost.
Požadovaná cena
600000
Platnost do
2020-08-13
Telefon
954 009 150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Měrunice, Měrunice, okres Teplice