Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1986, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00007451 a názvem „LBP Mastnice od Žitné 03“, o délce 122 m, upravující koryto bezejmenného drobného vodního toku (IDVT 10265892, ČHP 1-06-03-023), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemku parc. č. 134/5 v k.ú. Žitná u Netolic. Uvedená stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti s výstavbou vodní nádrže s trvalou zátopou.
Požadovaná cena
29920
Platnost do
2020-08-12
Telefon
387 683 182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Útvar
Závod Horní Vltava
Katastrální území
Žitná u Netolic, Hracholusky, okres Prachatice