Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Nabízíme k prodeji pozemek p.č. 255/1 o výměře 1 291 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, zapsaný na LV č. 7 pro k.ú. Křišťanov, obec Křišťanov u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Prachatice. Výše uvedený pozemek navazuje na objekty využívané jako garáže v zastavěné části obce Křišťanov - Arnoštov.
Požadovaná cena
322750
Platnost do
2020-08-14
Telefon
954 009 150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Křišťanov, Křišťanov, okres Prachatice