Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. 1814/5 o výměře 3366 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 312, jiná stavba, pozemek parc. č. 1814/7 o výměře 556 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba bez č. p./č. ev., jiná stavba, pozemek parc. č. 1814/10 o výměře 13 m2, zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je i stavba bez č. p./č. ev., jiná stavba, pozemek parc. č. 1814/1 o výměře 3421 m2 , ostatní plocha – manipulační plocha, pozemek parc. č. 1814/4 o výměře 3331 m2, ostatní plocha – manipulační plocha, pozemek parc. č. 1983 o výměře 11 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, a pozemek parc. č. 1985 o výměře 7 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, k. ú. Vysočany, obec Praha, na LV č. 517 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha. Prodej je podmíněn uzavřením věcného břemene užívání do 12/2023. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
128800000
Platnost do
2020-08-14
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Vysočany, Praha, okres Hlavní město Praha