Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. st. 9 o výměře 392 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 3, objekt k bydlení, na LV č. 200 u KÚ pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Mělník, Katastrální území Řepín v obci Řepín. Česká pošta je vlastníkem id. ½ pozemku i nemovitosti. Vlastníkem druhé id. ½ je obec Řepín. Obci vzniká zákonné předkupní právo. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
830000
Platnost do
2020-08-14
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Řepín, Řepín, okres Mělník