Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemků p.č. 246, ostatní plocha o výměře 359 m2, st.p.p.č. 4, zast. plocha a nádvoří o výměře 22 m2, st.p.p.č. 5, zast. plocha a nádvoří o výměře 42 m2
Požadovaná cena
122670
Platnost do
2020-08-16
Telefon
956 269 115
E-mail
miluse.soltysova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Miluše Šoltysová
Útvar
Lesy České republiky, s.p., LZ Kladská
Katastrální území
Milíře u Rovné, Rovná, okres Sokolov