Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Správa železnic, státní organizace
Popis
Prodej stavby bez čp./če. (jiná stavba), která je součástí pozemku p.č.st. 334. Jedná se o bývalou vodárnu Koleč vybudovanou pro napájení parních lokomotiv. A prodej stavby č.p. 104 (rodinný dům), která je součástí pozemku p.č.st. 335. Dále prodej části stávajícího pozemku p.č. 433/5, z něhož vznikne nový oddělený pozemek p.č. 433/4, který bude tvořit jednotný funkční celek se stavbou č.p. 104 (RD) a jinou stavbou bez čp./če. (vodárna). Na nově vzniklém pozemku p.č. 433/4 bude zřízeno věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě, a to vzdušné vedení NN - stavba pod názvem „Koleč u čp. 104 přeložka NN, IZ-12-6001325“. Přístup k prodávanému majetku je z hlavní komunikace ve vlastnictví Obce Koleč.
Požadovaná cena
511500
Platnost do
2020-08-17
Telefon
+420 972 235 253
E-mail
KovalovaI@spravazeleznic.cz
Osoba
Ing. Ingrid Kovalová
Útvar
Odbor prodeje a pronájmu
Katastrální území
Koleč, Koleč, okres Kladno