Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo dopravy, ČR
Popis
Pozemky se nachází v ochranném pásmu dráhy trati Horažďovice předm. - Klatovy. Jsou situovány v rovinatém terénu a ohraničeny tělesem dráhy, silniční komunikací a budovou železniční zastávky. Pozemek p. č. 350/2 bude oddělen geometrickým plánem č. 36-24/2016 z pozemku p. č. 350 a nacházejí se na něm náletové porosty, které jsou předmětem ocenění. Pozemek p. č. 350/2 bude zatížen věcným břemeny, jejichž rozsah je uveden v geometrickém plánu pod označením, A-kanalizace, B-vodovodní přípojka a studna. Předmětem prodeje je i stavba bez č. p./ev. (zděný sklad), která je součástí pozemku p.č. st. 14. Stavba i pozemky jsou využívány a pronajaty. Dle platného územního plánu jsou pozemky určeny jako plocha dopravní infrastruktury. Obec v daném místě nemá budoucí záměr využít území ve veřejném zájmu.
Požadovaná cena
276000
Platnost do
2020-08-17
Telefon
972 235 258
E-mail
MoravekJa@spravazeleznic.cz
Osoba
Ing. Jan Morávek
Útvar
031
Katastrální území
Střítež u Malonic, Kolinec, okres Klatovy