Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1971, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00002699 a názvem „02 (B) Horní Němčice B, rybník v lokalitě U Hrušky“, o délce 98 m, upravující koryto bezejmenného drobného vodního toku (IDVT 10265463, ČHP 1-07-03-035), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemku parc. č. 685/5 v k.ú. Horní Němčice. Uvedená stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti s výstavbou vodní nádrže s trvalou zátopou.
Požadovaná cena
18000
Platnost do
2020-08-17
Telefon
387 683 182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Útvar
Závod Horní Vltava
Katastrální území
Horní Němčice, Horní Němčice, okres Jindřichův Hradec